Hulladékkezelés és bevallás

Hulladékkal kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettség áll fenn, ha a kommunális hulladékon felül más egyéb hulladék is keletkezik. Hulladékkezelésnél az alábbi előírások betartása szükséges:

  • a keletkezett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni;
  • hulladék bevallás készítése, ha a keletkezett hulladék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban előírt mennyiséget;
  • a hulladékok elszállításánál gondoskodni kell a vonatkozó jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásáról.