Az egészségügyi munkahelyek speciális tűzvédelmi követelményei

A tűzesetek megelőzése minden magyar állampolgár kötelessége. De milyen módon előzhetjük meg, hogy tűz keletkezzen? Mit tegyünk, és mit ne tegyünk, hogyan csináljunk?

A tűzmegelőzés egyik legfontosabb pillére a tűzvédelmi szabályzat. Ebben kerülnek ugyanis meghatározásra a tűzvédelmi feladatkörök, szabályok, utasítások és az azokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei az adott létesítményre, vagy épületre vonatkozóan. A dolgozók oktatásának alapját a tűzvédelmi szabályzat képezi. Ezeket a dokumentumokat nem elég szimplán csak elkészíteni, tartalmukat minden munkavállalóval ismertetni kell!
Vállaljuk az egészségügyre specializálódott dokumentációk kidolgozását és elkészítését,
úgymint:
 tűzvédelmi szabályzat,
 tűzriadó terv,
 kiürítés számítás,
 menekülési rajzok,
 üzemeltetési naplók, valamint
 vészhelyzeti mentési terv.
Természetesen egy tüzet felderíteni és eloltani, a betegek, mozgásukban korlátozottak mentéséről gondoskodni, krízishelyzetet kezelni más egy nappalos, és megint más egy éjszakai – ügyeleti – időszakban, mert míg a nappalos műszakban jellemzően jóval több munkavállaló tartózkodik a helyszínen, akik a mentésben segítséget tudnak nyújtani, úgy éjjel szinte csak az ügyeletet ellátó személyek vannak jelen. Ezért is tartjuk fontosnak egy, az adott terület sajátosságai szerint képzett Veszélyhelyzeti Team képzését és felkészítését az esetlegesen bekövetkező vészhelyzetek elhárítására.

Ne feledje: a tűzesetek megelőzése és a tűz oltása minden magyar állampolgár kötelessége!