EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETI TERV

Intézményének nehézséget jelent a kötelezően elkészítendő Egészségügyi Válsághelyzeti Terv létrehozása? Munkavállalói túlterheltek vagy nincs meg a megfelelő szaktudás az elkészítéshez? Nem akar eredménytelen egyeztetéseket folytatni a Kormányhivatallal?

Kérje szakembereink segítségét és találunk megoldást!

43/2014 (VIII.19.) EMMI rendelet alapján az egészségügyi válsághelyzet és különleges jogrend időszakára egészségügyi válsághelyzeti terv (a továbbiakban: Terv) készítésére kötelezett

  1. a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
  2. a járóbeteg-szakellátás körében a rendelőintézeti
    szakrendelő és
  3. a nappali kórház (a továbbiakban együtt: egészségügyi
    szolgáltató).

A Terv kiterjed:
1. Saját tevékenységére,
2. Közreműködő tevékenységére,
3. Az egészségügyi szolgáltató területén lévő más egészségügyi szolgáltatóra.

Ha a Terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató nem tesz eleget kötelezettségének, a megyei kormányhivatal határozatban rendeli el a Terv elkészítését, és erről egyidejűleg az egészségügyi szolgáltató fenntartóját és az egészségügyért felelős minisztert is értesíti.

Azonban a tervkészítés nem egyszeri feladat!

Az éves felülvizsgálat megvalósításához segítséget nyújtunk, három eshetőség merülhet fel :
1 – Amikor nem szükséges, és nem változtatnak a terven.
2 – A tervben érdemi változás nem történik, azonban a változó adatok frissítése érdekében a változásokat módosító jegyzékkel megküldjük az illetékes hatóságok részére, ahol az eredeti tervhez csatolják a módosításoakt.
3 – Új terv benyújtása szükséges, a teljes engedélyezési jóváhagyási eljárást le kell folytatni.