Az egészségügyi munkahelyek speciális munkavédelmi követelményei

Az egészségügyi, a betegellátás rendkívül speciális munkavédelmi területnek számít; a szakdolgozók munkájának jellege, akár közvetlen vesznek részt a betegellátásban, a kutatásban, vagy a háttérmunkában, elengedhetetlenné teszi, hogy a biztonságos munkavégzés elsőbbséget kapjon.

Az egészségügyben egyszerre vannak jelen az általános ártalmak és a szakterület specifikus veszélyes tényezők, kockázatok is. Ezért nem szabad csak sablonosan, általánosan foglalkozni a felmerülő kockázatokkal és ártalmakkal.

Ilyenek többek között:

  • a munkaköröket érintő speciális ártalmak,
  • az egészségügyi munkahelyek létesítése,
  • egészségügyi munkahellyel kapcsolatos hatósági bejelentések elvégzése,
  • a citosztatikumok, rákkeltő anyagok használata, tárolása,
  • sugárveszélyes munkahelyek, munkaeszközök és anyagok,
  • orvostechnikai eszközök, berendezések kezelése,
  • használt tűk kezelésére vonatkozó előírások,
  • éles-hegyes eszközök használata,
  • fertőzésveszélyek azonosítása

…és még sorolhatnánk.

Az egészségügyi területen dolgozó munkavállalók védelme ezért különleges szakértelmet kíván, tehát az egészségügyben a munkavégzés és a munkavédelem szoros összhangja különösen fontos.

Nem túlzás tehát kijelenteni: a jól szervezett munkavédelem munkahelyünk és napi életünk elválaszthatatlan része.