Az OKIR-ról

Az OKIR, azaz Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer, ami a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási szerveknél rendelkezésre álló, a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatos adatokat tartalmazza, melyek a környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származnak.
Ahhoz, hogy az ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tegyen, szüksége van KÜJ számra (környezetvédelmi ügyfél jel) és minden érintett telephelyének KTJ számra (környezetvédelmi területi jel).